Redaktor Naczelna Serwisu: Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
Szanowni Państwo, zapraszam na III Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej.

III KONGRES PTIDiK

Choroby autoimmunizacyjne, autozapalne,
niedobory odporności u dzieci i osób dorosłych


Warszawa, 19–20 lutego 2016 roku


Kierownik naukowy: prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska


Szanowni Państwo,
zapraszam na III Kongres Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej. Podczas sesji interdyscyplinarnych połączonych z dyskusjami i debatami merytorycznymi poruszymy tematy z zakresu diagnostyki i leczenia chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych, m.in.:

  1. Co powinniśmy wiedzieć na temat terapii immunosupresyjnej w różnych stanach i jednostkach chorobowych?
  2. Patomechanizm rozwoju chorób autoimmunizacyjnych i autozapalnych w różnych stanach i jednostkach chorobowych,
  3. W jaki sposób pokonywać trudności diagnostyczne i terapeutyczne w leczeniu zakażeń bakteryjnych, wirusowych oraz grzybiczych?
  4. Immunomodulujące i przeciwzapalne działanie preparatów gammaglobulin – kiedy są leczeniem z wyboru?
  5. HOT TOPIC! Stosowanie leków poza wskazaniami rejestracyjnymi
  6. Sukcesy i porażki w leczeniu chorób autoimmunizacyjnych – czy istnieje „złoty standard” postępowania?
  7. PANEL SPECJALNY! Leki biologiczne – prezentacja przypadków – panel ekspertów z różnych dyscyplin medycyny

Do udziału w dwudniowym kongresie zapraszamy specjalistów z zakresu immunologii klinicznej, pediatrii, interny, laryngologii, transplantologii, nefrologii, gastroenterologii, hematologii, onkologii, reumatologii, neurologii oraz dermatologii.

Więcej informacji na temat konferencji na stronie www>>>

<< POWRÓT