Redaktor Naczelna Serwisu: Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz