Redaktor Naczelna Serwisu: Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz

Wskazania do niestandardowego stosowania profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych z rakiem jajnika – opis dwóch przypadków i przegląd piśmiennictwa

Późna wznowa raka jajnika po operacji oszczędzającej u kobiety w wieku rozrodczym – analiza przypadku

Analiza powikłań pooperacyjnych wymagających ponownego zabiegu w materiale Kliniki Ginekologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie z lat 2009–2014

Poczucie własnej skuteczności i strategie przystosowania do choroby u pacjentek z nowotworem narządu rodnego

Krioterapia a inne metody ablacyjne w leczeniu śródnabłonkowej neoplazji szyjki macicy

Jakość życia uwarunkowana zdrowiem – znaczenie i sposoby oceny u chorych na nowotwory

Octan uliprystalu w leczeniu mięśniaków macicy – pomost między farmakoterapią a chirurgią

Żylna choroba zakrzepowo-zatorowa – epidemiologia oraz profilaktyka