Redaktor Naczelna Serwisu: Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
DOSKONALĄCE WARSZTATY ONKOLOGICZNE
SESJA JESIENNA 2016 – „Focus na onkologię: Terapie celowane i jakość życia”
SZCZECIN
27 IX 2016 r.

WROCŁAW
25 X 2016 r.

KRAKÓW
26 X 2016 r.

SESJA WIOSENNA 2016 – „Wyzwania profilaktyki i leczenia wybranych powikłań – nowe wytyczne”
BIAŁYSTOK
14 VI 2016 r.

LUBLIN
31 V 2016 r.

GDYNIA
17 V 2016 r.

POZNAŃ
22 III 2016 r.

WARSZAWA
26 IV 2016 r.

GLIWICE
10 V 2016 r.