Redaktor Naczelna Serwisu: Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
WARSZTATY ONKOLOGICZNE
– „Focus na onkologię: Terapie celowane i jakość życia”
WROCŁAW
25 października 2016 r.
Hotel Scandic, Ul. Piłsudskiego 49-57
 
prof. Marek Wojtukiewicz
Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii
Współautor polskich wytycznych dotyczących profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych onkologicznych. Piastował funkcję Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Od 1995 roku Członek Podkomiji ds. homeostazy i mikrokrążenia Polskiej Akademii Nauk. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu onkologii. Prelegent licznych krajowych i międzynarodowych kongresów medycznych.
prof. Lucjan Wyrwicz
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie
Profesor nadzwyczajny w warszawskim Centrum Onkologii, specjalista w dziedzinie biologii molekularnej. Należy do interdyscyplinarnego zespołu do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Lucjan Wyrwicz jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej. W swoich badaniach zajmował się m.in. porównaniem genomu człowieka i myszy.
W 2003 r. wraz z zespołem dr Leszka Rychlewskiego z Instytutu Bioinfobank znalazł w genomie wirusa SARS białko, które można poddać działaniu leków.
Jest autorem licznych publikacji oraz recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.
<< POWRÓT