Redaktor Naczelna Serwisu: Prof. dr hab. n. med. Beata Śpiewankiewicz
WARSZTATY ONKOLOGICZNE
– „Wyzwania profilaktyki i leczenia wybranych powikłań – nowe wytyczne”
BIAŁYSTOK
14 czerwca 2016 r.
Białostockie Centrum Onkologii , sala wykładowa (niski parter); ul. Ogrodowa 12, 15-027 Białystok
 
prof. Marek Wojtukiewicz
Klinika Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii
Współautor polskich wytycznych dotyczących profilaktyki i leczenia żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej u chorych onkologicznych. Piastował funkcję Członka Zarządu Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Od 1995 roku Członek Podkomiji ds. homeostazy i mikrokrążenia Polskiej Akademii Nauk. Autor i współautor ponad 200 publikacji naukowych z zakresu onkologii. Prelegent licznych krajowych i międzynarodowych kongresów medycznych.
prof. Zbigniew Krasiński
Katedra Chirurgii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, obecnie profesor i dziekan Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.
Od początku swojej kariery zawodowej związany z Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń w Poznaniu. Posiada specjalizację z chirurgii ogólnej, chirurgii naczyniowej i transplantologii. Członek wielu towarzystw naukowych, m.in. Polskiego Towarzystwa Chirurgii Naczyniowej, Towarzystwa Flebologicznego, Angiologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Chirurgów Naczyniowych. Autor ponad 300 prac naukowych, zwłaszcza w dziedzinie zakrzepic, w tym związanych z nowotworami. Członek zespołu ekspertów opracowujących polskie wytyczne profilaktyki i leczenia żylnej choroby zatorowo-zakrzpowej u chorych onkologicznych.
prof. Lucjan Wyrwicz
Klinika Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii w Warszawie
Profesor nadzwyczajny w warszawskim Centrum Onkologii, specjalista w dziedzinie biologii molekularnej. Należy do interdyscyplinarnego zespołu do spraw Programu Wspierania Infrastruktury Badawczej w ramach Funduszu Nauki i Technologii Polskiej.
Lucjan Wyrwicz jest absolwentem Pomorskiej Akademii Medycznej. W swoich badaniach zajmował się m.in. porównaniem genomu człowieka i myszy.
W 2003 r. wraz z zespołem dr Leszka Rychlewskiego z Instytutu Bioinfobank znalazł w genomie wirusa SARS białko, które można poddać działaniu leków.
Jest autorem licznych publikacji oraz recenzentem prac doktorskich i habilitacyjnych.
Dr Barbara Czerska
Uniwersytet Warszawski, Akademia Teatralna w Warszawie oraz Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza.
Wilozof, nauczyciel akademicki, dysponujący szeroką wiedzą z zakresu wsparcia dla chorych na raka. Dr Czerska wygłosiła ponad sto wykładów dla onkologów, lekarzy opieki paliatywnej, pielęgniarek onkologicznych. Jest współautorką kilku programów edukacyjnych, w tym: „Pielęgnacja chorych na raka piersi”, „Zespoły wsparcia dla chorych na raka”.
Publicystka radiowa i telewizyjna. Publikowała m.in. w „Polityce”, „Przeglądzie Tygodniowym”,„Medical Tribune”, „Onkologii w Praktyce Klinicznej”, „Nowotworach”.
Sprawowała funkcje Rzecznika Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej, Rzecznika Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Curie – Skłodowskiej w Warszawie, Rzecznika Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi.
Współpracuje z licznymi ośrodkami onkologicznymi w Polsce, a także z Columbia University w Nowej Karolinie.
<< POWRÓT